Khóa cửa nhận diện khuôn mặt ELA EF11

Liên hệ

  • Biological face recognition
  • User password
  • MF High frequency ID Card
  • Super C class anti-theft key
.
.
.
.