Khóa vân tay ELA E06

Liên hệ

  • Mở khóa bằng : vân tay / mã số / thẻ từ / chìa cơ
  • Chất liệu: Inox 304
  • Kích thước: 31.6 x 7.8 cm,
  • Kiểu cò khóa: đa chốt
.
.
.
.