KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Mỗi đối tác của chúng tôi đều có thẩm quyền, kiến thức và chuyên môn. Chúng tôi tin rằng dịch vụ mà họ mang lại để hỗ trợ trong việc nâng cao tiêu chuẩn đồng thời biến sự hoàn hảo thành thói quen. Đối tác bao gồm những nhà tư vấn độc lập có thể giúp bạn triển khai các tiêu chuẩn, nhà kiểm định kết hợp cùng chúng tôi để đánh giá sản phẩm, cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và các hiệp hội ngành công nghiệp.